BHV en VCA

Bedrijfshulpverleners zijn van onschatbare waarde!

Bedrijfshulpverlening (BHV) is de hulp die wordt verleend bij ongewenste gebeurtenissen in een organisatie, die de veiligheid en/of gezondheid van de werknemers en andere aanwezigen bedreigen (zoals brand en ongevallen).

In Nederland wordt het volgen van een opleiding voor iedere bedrijfshulpverlener door de Arbeidsomstandighedenwet verplicht. P&G Safety verzorgt de opleiding tot BHV-er. Hiermee behaalt de BHV-er een vakbekwaamheidscertificaat waarmee hij aantoont dat hij de benodigde kennis en vaardigheden beheerst en dat de vereiste competentie is bereikt.

Het aanbod aan opleidingen voor uw organisatie wordt op maat gemaakt door P&G Safety. Voor deze opleidingen kunt u contact opnemen met Peter van Wijk op telefoonnummer 0418-561761.

VCA
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu, Checklist Aannemers en is bedoeld om u veiliger te laten werken en het aantal ongevallen te verminderen. In feite is VCA veel meer dan een checklist. Het is een veelzijdig programma waarmee dienstverlenende bedrijven worden getoetst en gecertificeerd op hun VGM-beheersysteem. Door steeds meer opdrachtgevers wordt het VCA-certificaat verplicht gesteld. P&G Safety verzorgd ook VCA certificeringscursussen.

Daarnaast vindt u in onze webshop ook diverse producten die noodzakelijk danwel verplicht zijn voor BHV-ers en VCA-gecertificeerden.