Brandveiligheid

Brandveiligheid is letterlijk van levensbelang!

Een brand heeft vaak ingrijpende gevolgen, zowel op persoonlijk als materieel vlak. Reden temeer waarom de brandveiligheid in gebouwen niet onderschat moet worden. Om er zeker van te zijn dat de kans op brand bij u thuis of in uw onderneming zo klein mogelijk is, is brandpreventie van het grootste belang. Daarbij kunt u onder andere denken aan het plaatsen van rookmelders. Alleen al deze maatregel verhoogt uw overlevingskans met een factor vier als er plotseling brand uitbreekt in het pand.
  
Goedgekeurde blusapparaten
Daarnaast is het in wezen een must dat bedrijven en organisaties beschikken over een of meer brandblusapparaten of een andersoortige voorziening om vuur snel te kunnen doven. Hou er bij de eerstgenoemde oplossing wel rekening mee, dat de inhoud van zo’n brandblusser een beperkte houdbaarheidsdatum heeft. Na die datum kan de fabrikant niet langer uw brandveiligheid garanderen en is het dus zaak om de inhoud te laten verversen. Laat dus regelmatig uw brandblusser keuren!
    
Inventarisatie en advies om uw brandveiligheid te verhogen
P&G Safety kan u op alle vlakken van het waarborgen van uw brandveiligheid van dienst zijn. Naast keuring van blussers, kunt u ons ook inzetten voor een inspectie-rondgang door uw woning of bedrijfspand. Op basis daarvan maken we een inventarisatie van de aanvullende brandpreventieve maatregelen die u kunt nemen, zodat u een duidelijk beeld krijgt van de mogelijkheden om uw persoonlijke veiligheid te vergroten.