Brandpreventie Voorkom


Dat er op het vlak van brandpreventie bij veel ondernemingen nog flink winst te behalen valt middels het nemen van diverse maatregelen, is iets wat we meerdere malen per maand met eigen ogen constateren. Zo is het bijvoorbeeld ronduit onverstandig om te bezuinigen op een frequente brandblusser controle. Als het per slot van rekening eens misgaat in uw pand en u met brand te maken krijgt, wegen de kosten waar u dan mee te kampen krijgt bij lange na niet op tegen de investering van zo’n regelmatige inspectie.

Maak gebruik van onze uitgebreide expertise op het vlak van brandpreventie

 
Naast het controleren van brandblussers, zijn we ook uw persoonlijke adviseur brandveiligheid. Mede dankzij de expertise, die P&G Safety eigenaar Peter van Wijk als vrijwilliger bij de brandweer heeft opgedaan, kunt u ervan verzekerd zijn dat u een zeer gedegen advies krijgt over brandpreventie in uw pand. Hierbij houden we tevens rekening met bijvoorbeeld het soort bedrijfsactiviteiten wat er plaatsvindt en de risico’s die daar brandtechnisch mee gepaard gaan.

Naast advisering over brandpreventie, installeren en controleren we ook voor u


Uiteraard helpen we u graag met het maken van de juiste keuze uit  het uitgebreide productaanbod op het vlak van brandpreventie. Daarop aansluitend kunt u ons vanzelfsprekend ook inzetten voor installatie en onderhoud. Het is per slot van rekening logisch, dat op het gebied van keuring brandblussers niet de enige brandpreventieve voorzieningen zijn die gecontroleerd dienen te worden op een adequate werking. Ook rook- en koolmonoxide-melders moeten wat dat betreft regelmatig getest worden.

Belangrijke Pagina's:
brandpreventie maatregelen | brandblusser controle | brandpreventie | optimale brandveiligheid | brandblussers keuren | brandblusser keuren | advies brandveiligheid | adviseur brandveiligheid | onderhoud brandblussers | brandpreventie Nederland | brandveiligheid | brandpreventie

Zij vertrouwden al op P&G Safety Klanten