Adviseur brandveiligheid kennis

Met P&G Safety haalt u een gerenommeerde adviseur brandveiligheid in huis zodra u een beroep doet op onze dienstverlening. Aangezien bedrijfseigenaar Peter van Wijk zelf postcommandant bij de vrijwillige brandweer is, heeft hij alle parate kennis in huis voor wat betreft het nemen van maatregelen om branden te voorkomen. We hebben de afgelopen jaren op het vlak van brandpreventie Nederland al verrijkt met 950 bedrijven waar de veiligheid een heel stuk is toegenomen.

Onze adviseur brandveiligheid inventariseert de zwakke plekken

 
Als adviseur brandveiligheid maken we een grondige inventarisatie van uw bedrijfsactiviteiten en het pand waarin deze plaatsvinden. We bekijken of er voldoende vluchtmogelijkheden zijn en of deze gemakkelijk bereikt kunnen worden. Daarnaast checken we wat de status is van alarmeringsmogelijkheden in het geval van een brand en welke blusmogelijkheden dan tot uw beschikking staan. Het is bijvoorbeeld heel goed mogelijk dat u al over een of meer blusapparaten beschikt. In dat geval kunnen we bij wijze van dienstverlening frequent uw brandblussers keuren.

Controles en onderhoud? Onze adviseur brandveiligheid denkt met u mee!

 
Vergeet echter niet, dat inzake onderhoud brandblussers niet de enige apparaten zijn die een geregelde check-up nodig hebben. Rook- en koolmonoxidemelders werken op batterijen, die vanzelfsprekend na verloop van tijd leeg raken. Maandelijks even controleren of ze nog goed werken is gewoonweg een must als u de veiligheid in uw onderneming serieus neemt. Als adviseur brandveiligheid kunnen we u ook begeleiden in het opstellen van een gedegen plan van aanpak voor dit soort zaken.

Belangrijke Pagina's:

brandpreventie maatregelen | brandblusser controle | brandpreventie | optimale brandveiligheid | brandblussers keuren | brandblusser keuren | advies brandveiligheid | adviseur brandveiligheid | onderhoud brandblussers | brandpreventie Nederland | brandveiligheid | brandpreventie

Zij vertrouwden al op P&G Safety Klanten