Brandblusser controle Check

Gaat u een brandblusser kopen? Dan wilt u er natuurlijk jaren achtereen van verzekerd zijn dat het apparaat ook echt dienst doet op het moment dat u onverhoopt met een brand in uw pand te maken krijgt. Een jaarlijkse brandblusser controle is dan ook absoluut geen overbodige luxe. Als gecertificeerd bedrijf kan P&G Safety u perfect van dienst zijn tijdens zo’n frequente inspectie.

De stappen die we nemen tijdens een brandblusser controle

We onderwerpen tijdens zo’n keuring brandblussers aan een aantal verschillende tests. Pas als ze al die tests succesvol hebben doorstaan, krijgen ze van ons een veiligheidspredikaat toebedeeld. Tijdens een brandblusser controle letten we onder andere op de druk in de blusser. Die moet absoluut optimaal zijn, anders moet u tijdens het sproeien van het poeder of de vloeistof te dicht bij het vuur staan om het te kunnen doven.

Bij een brandblusser controle verversen we ook de inhoud van het apparaat

De inhoud van een blusapparaat heeft helaas niet het eeuwige leven. Om ervoor te zorgen dat de brand ook echt uit gaat op het moment dat u de blusser inzet, verversen we het poeder of de vloeistof tijdig. We weten namelijk uit ervaring, dat juist dit soort vormen van brandpreventie Nederland een heel stuk veiliger maakt. P&G Safety beschouwt het dan ook in meerdere opzichten als een dankbare taak om jaarlijks talloze bedrijven en particulieren van dienst te mogen zijn.

Belangrijke Pagina's:

brandpreventie maatregelen | brandblusser controle | brandpreventie | optimale brandveiligheid | brandblussers keuren | brandblusser keuren | advies brandveiligheid | adviseur brandveiligheid | onderhoud brandblussers | brandpreventie Nederland | brandveiligheid | brandpreventie