Advies brandveiligheid Raad en daad

Dat bij een bedrijfsmatig advies brandveiligheid niet over het hoofd mag worden gezien, lijkt vanzelfsprekend. Toch maken we nog regelmatig mee dat ondernemers verre van voorbereid zijn voor het moment waarop er in hun pand een brand uit zou breken. In dat soort gevallen is het dan ook goed dat ze een beroep doen op onze ervaren adviseur brandveiligheid. Tijdens een rondgang door de bedrijfsruimte wijzen we ze op de risico’s en uiteraard vertellen we hoe gevaarlijk situaties voorkomen kunnen worden.

Een advies brandveiligheid leidt soms tot schokkende conclusies!

 
Zo’n advies brandveiligheid is voor sommige ondernemers wel even schrikken, omdat ze plotseling beseffen dat ze hun klanten en werknemers op dat moment bloot stellen aan gevaren, terwijl dat eigenlijk helemaal niet nodig hoeft te zijn. De zeer geringe investeringen die gedaan moeten worden om de veiligheid in een onderneming aanzienlijk te verhogen, wegen bij lange na niet op tegen de kosten die een eventuele brand met zich mee kan brengen.

We doen meer dan alleen het verstrekken van een advies brandveiligheid

 
Uiteraard kunnen we u op meer vlakken van dienst zijn dan alleen maar een advies brandveiligheid geven. We helpen u ook graag met de selectie van de juiste apparatuur om brandgevaar tegen te gaan en komen desgewenst ook jaarlijks elke aangeschafte brandblusser keuren. Kortom, P&G Safety zorgt dankzij advies, installatie en controles dat voor wat betreft brandpreventie Nederland steeds veiliger wordt.

Belangrijke Pagina's:
brandpreventie maatregelen | brandblusser controle | brandpreventie | optimale brandveiligheid | brandblussers keuren | brandblusser keuren | advies brandveiligheid | adviseur brandveiligheid | onderhoud brandblussers | brandpreventie Nederland | brandveiligheid | brandpreventie

Zij vertrouwden al op P&G Safety Klanten