Leveringsvoorwaarden P&G Safety B.V. Klantenservice Privacyverklaring RegistrerenInloggen

Categorieën

BHV opleiding compleet

BHV opleiding compleet
Bestellen
€ 349,69incl.
€ 289,00 excl.

BHV (Bedrijfshulpverlening)
 

Is bedrijfshulpverlening (BHV) verplicht?
Iedere werkgever is verplicht om een of meer medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverlener (BHV-ers). Bij kleine bedrijven kan de werkgever zelf de BHV’er zijn. 

Hoeveel BHV’ers heb ik nodig?
Het aantal bedrijfshulpverleners dat noodzakelijk is, is niet wettelijk vastgelegd. Het aantal BHV’ers is onder andere afhankelijk van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE), het aantal aanwezige personen, de mate van zelfredzaamheid en de aard en omvang van het pand.

Waaruit bestaat de opleiding?
Bedrijfshulpverlening bestaat uit 2 onderdelen:
• Eerste hulp (EHBO diploma geeft vrijstelling voor dit onderdeel)
• Brand en ontruiming

Tijdens het onderdeel eerste hulp leert de cursist de situatie juist in te schatten en adequaat hulp te verlenen bij bijvoorbeeld: botbreuken, brandwonden, bewusteloosheid en snijwonden. Tevens maakt de Reanimatie en het gebruik van de AED standaard onderdeel uit van deze opleiding.

Tijdens het onderdeel brand en ontruiming leert de cursist de situatie juist in te schatten en adequaat hulp te verlenen bij bijvoorbeeld: Een beginnende brand of een ontruiming. Tevens maakt het bedienen van de diverse blusmiddelen (blusdeken, CO2 blusser, sproeischuimblusser en brandslanghaspel) standaard onderdeel uit van deze opleiding.

Wanneer de training in Company of met een groep van dezelfde sector  plaats vind wordt de inhoud van de training uiteraard aangepast aan de specifieke omstandigheden van uw bedrijf.        (Bijvoorbeeld voor agrarische ondernemers hebben wij een speciale training die specifiek op de tuinbouw in gericht, hoe om te gaan met brand in een WKK, trafohuis of stroomverdeler, wat zijn de specifieke gevaren in een tuinbouwbedrijf, door onze eigen ervaring als agrarische ondernemer zijn wij speciaal ingericht voor deze doelgroep.)
 
Voor de Veehouders hebben wij een speciale cursus voor brandveilige stallen en de gevaren van de ammoniak.
Wilt u als agrarisch ondernemer meer info over deze specifieke BHV trainingen neem dan vrijblijvend contact met ons op info@pengsafety.nl

De BHV basis opleiding bestaat uit 2 dagen (of 4 dagdelen)
Één dag voor de opleiding Eerste Hulp en één dag voor de opleiding Band en Ontruiming.
Voorafgaand aan de training ontvangen de deelnemers het lesboek bedrijfshulpverlener. Tijdens de training worden alle praktijk onderdelen getoetst.
Aansluitend vindt het NIBHV theorie examen plaats van 30 meerkeuze vragen.
 
Wanneer zowel de praktijk als de theorie met een voldoende zijn afgesloten ontvangt de cursist het NIBHV diploma bedrijfshulpverlener.

Herhalingslessen:
Om het BHV diploma geldig te houden dient men jaarlijks deel te nemen aan een herhalingsles. 

De BHV herhaling bestaat uit 1 dag (of 2 dagdelen) 

1 dagdeel voor de herhaling eerste hulp en 1 dagdeel voor de herhaling brand en ontruiming. Tijdens de training worden alle onderdelen getoetst.

Wanneer de training met goed gevolg is afgesloten ontvangt de cursist een P&G Safety pasje of het NIBHV herhalingscertificaat bedrijfshulpverlener.

Standaard ontvangt u na een herhalingstraining een P&G Safety pasje. 
 

Contact

Hulp
nodig?
Tel. 0418-561761
Meer informatie

Aanbevolen

Joinstar Spuugtest Corona test
€ 8,25 incl.
€ 8,25 excl.
F 500 blusser 9 ltr F500 speciaal voor Lithium-ion batterijen
€ 211,75 incl.
€ 175,00 excl.