AED sticker

Fas technologie en F-500 komen met dé oplossing voor bestrijding bij branden van elektrische voertuigen!

Kleur:
Maat:
Materiaal:
Aantal:
Ex. BTW in. BTW
Van €4,- €4,84
Voor €4,- €4,84
Product bestellen

De sterke toename van het aantal elektrische auto’s en E-Bikes op de wegen, heeft een probleem blootgelegd waarvoor, tot nu toe, in de praktijk geen adequate oplossing voorhanden was. Elektrische voertuigen zijn door de enorme toename van de aantallen nu ook frequenter betrokken bij ongelukken. Het komt daarbij steeds vaker voor dat er sprake is van brand of risico op brand. Dit fenomeen doet zich overigens ook voor bij het vervoer van accupacks in het kader van recyclingstromen. Bij crashes en vervoer kan door kortsluiting van geheel of gedeeltelijk geladen accupacks veel energie vrijkomen met alle risico’s van dien.

De brandweer heeft hiervoor tot nu toe geen geëigende oplossingen. FAS Technologie heeft in de afgelopen jaren veel research gedaan m.b.t. deze toenemende problematiek. In nauwe samenspraak met voertuig- en blusmiddel producenten en andere autoriteiten is gezocht naar passende oplossingen. 

Als afronding van een proces van veel onderzoek en testen is  op het terrein van BON Holding een laatste serie testen uitgevoerd met het  brandblusmiddel F-500. De specifieke eigenschappen van dit nog vrij onbekende blusmiddel blijken in de praktijk uitstekend te werken bij het blussen en onder controle brengen  van verhitte  of  brandende  Lithium-Ion batterijen. De introductie van het F-500 blusmiddel maakt onderdeel uit van een totaalconcept wat FAS Technologie op de markt brengt.

Onder grote belangstelling van representanten van de nationale-, internationale en regionale brandweer, alsmede van vertegenwoordigers van producenten en andere autoriteiten, zijn deze brandproeven succesvol verlopen.

FAS Technologie, brengt deze blusmiddelen al enige tijd op de Europese markt

Ook interessant voor jou Interessant

Aanbiedingen en acties Aanbiedingen

Bekijk alle acties